Site icon עמותה פורטל כלכלי

להפיק את המיטב מתוכנת אקסל

תוכנת אקסל הינה אחד היישומים המרכזיים והחזקים ביותר מבית חברת מייקרופוסט. מדובר בתוכנה שמציעה שלל כלים לביצוע חישובים, ליצירת טבלאות והפקת דוחות, הן לצרכים ביתיים והן לצרכים אקדמאיים, מחקריים או עסקיים. 

העיצוב של הגליונות האלקטרוניים מייעל את עבודתם של פקידים ופקידות, מנהלי חשבונות ורואי חשבון, עורכי מצגות, תקציבאים. בעזרת אקסל ניתן לערוך בקלות גיליון לניהול כלכלת המשפחה או להפיק נתונים עבור דוחות או מצגות לצרכים תאגידים או לחישובים מדעיים. על מנת להפיק את מירב התועלת מהתוכנה, ניתן להיעזר בקורס מקיף – קורס אקסל למתקדמים. בשלב זה, אנו מקווים שתפיקו תועלת מהמדריך שהכנו עבורכם. 

מהו המבנה הבסיסי של כל גיליון אלקטרוני ?

המבנה הבסיסי של כל גיליון אלקטרוני בתוכנת אקסל מבוסס על תאים. התאים מסודרים בתצורה של עמודות ושורות. לכל תא יש שם שנועד לזהות אותו – והוא שילוב של אות ומספר למשל תא A8 או תא C127. העבודה על אקסל מתבצעת על ידי מילוי התאים בצורה נכונה, מסודרת, קלה לתצוגה ולהבנה. התוכן של כל תא יכול להיות מספרי או מלל (מילה או משפטים).

 בדומה לתוכנות אחרות של אופיס, כל תא ניתן לעיצוב ולשינוי של גופן, גודל אות, הוספת צבע, רקעים שונים וכדומה. ניתן גם לתחום את התאים עם קווים עבים או מקווקווים, ליצירת טבלה. 

ביצוע חישובים על ידי נוסחאות מקוצרות 

כל תא של תוכנת אקסל יכול לקבל ערכים רצויים. ערך מילולי יכול לתאר עמודה של טבלה. למשל, כותרת כגון "שם העובד" לצד כותרת כמו "וותק בעבודה" יתאימו להכנת קובץ של נתוני העובדים בעסק. אך מעבר להכנת טבלאות, נועדה התוכנה לביצוע חישובים. בכל תא ניתן למלא מספרים שיעזרו לחשב חישובים פשוטים או מורכבים. 

הגדולה האמיתית של אקסל טמונה באפשרות לערוך חישובים מרובים, כהרף עין. לרבות חישובים מבוססי נוסחאות. למשל, מפעל יכול להיעזר בטבלת אקסל כדי לדעת אילו כמויות ומשקלים מוצרים, יוצרו בכל תקופה שבוחרים. נוסחאות לחישוב יכולות למצוא בקלות סיכומי שכר, חישובי ממוצעים מתוך אוסף של נתונים ועוד ועוד. 

הצגת טבלאות בצורה של גרפים 

לאחר שבונים טבלה על פי החוקיות של תוכנת אקסל, ניתן להציג את הפרטים בתצורה גרפית ברורה. למשל, אם עמודה אחת מתארת את החודש ועמודה שניה את מחיר המניה שרוצים, ניתן לקבל את הגרף של מחירי המניות לתקופה נתונה. הצגה של טבלה בצורה של גרף נעשית על ידי בחירה בהוספת גרף ולאחר מכן סימון הטבלה שאותה רוצים להציג בגרף. 

Exit mobile version